معرفی و ثبت نام طرح همکار هنرجو(نیکان یار):

آموزشگاه نیکان در راستای دستیابی به چشم‌انداز، اهداف و سیاست‌های خود، ‌طرح همکار هنرجو (نیکان یار) را در دستور کار خود قرارداده است..
در این طرح، عزیزانی که مایل به همکاری و علاقمند به شرکت در دوره های آموزشگاه هستند، به‌عنوان هنرجو و به صورت رایگان در دوره مورد علاقه خود شرکت می‌کنند و به عنوان همکار، در امور مربوط به آن دوره با آموزشگاه همکاری می‌نمایند.(هنرجویان ترم‌های گذشته در اولویت هستند).
ارسال فرم به @nikani_ir