کارگردانی

سر فصل های کارگردانی 1

تعریف سینما

مختصری از تاریخ سینما

تعریف ژانر

زیبایی شناسی

خوانش صحیح فیلمنامه

مقدمات کارگردانی (آموزش اندازه‌های نما، حرکت های دوربین و...)

دکوپاژ

تعریف میزانسن و نقش کارگردان در تعریف آن.

تحلیل نقش برای بازیگر.

تولید در سینما


سر فصل های کارگردانی 2

تمرکز بر روی فیلمنامه و تحلیل اجرایی آن

شناخت و کشف دنیای تصویری فیلم

تمرکز بر دکوپاژ

تمرکز بر میزانسن

نحوه‌ی بازی گرفتن از بازیگر و متهدای مختلف آن

در انتهای دوره کارگردانی 2، هنر جو یک فیلم کوتاه به عنوان پروژه پایان دوره خواهد ساخت.


پرداخت شهریه و ثبت نام

فیلمنامه نویسی

سر فصل های فیلمنامه نویسی 1

 

تعریف فیلمنامه

تعریف ژانر ها ی سینمایی

تعریف درام

کشف ایده و نگارش اولیه آن

خلاصه نکاری اثر دراماتیک

ساختار _ استراکچر  اجرایی نگارش فیلمنامه

نگارش فیلمنامه

 

سرفصل های  فیلمنامه نویسی 2  

 

   این دوره به صورت کارگاهی برگزار می‌شود و در طول دوره هر هنرجو با در نظر گرفتن ایده و طرحی تا انتهای دوره مرحله به مرحله یک فیلمنامه کوتاه یا نیمه بلند یا بلند را زیر نظر مدرس خواهد نوشت که این دوره  مکمل دوره‌ی 1 بوده و تمام جزئیات خلق درام و نگارش فیلمنامه‌ی یک فیلم به هنر جو انتقال داده می‌شود. در پایان دوره هنرجو اولین فیلمنامه‌ی خود را نوشته است.


معرفی مختصر رضا عاطفی:

کارگردان فیلم مستند "پدرم ایران، مادرم ایران"
کارگردان فیلم "بابانظر"
کارگردان سریال «به خدا تعظیم می کنم»
کارگردان مجموعه پرفورمنس «یک یده یک اجرا»
 و ...

پرداخت شهریه و ثبت نام سطح 1

پرداخت شهریه و ثبت نام سطح 2

مستندسازی


سر فصل‌های مستندسازی 1

تعریف سینمای مستند

تعریف زیبایی شناسی

تعریف ژانر در سینمای مستند

مبانی مقدماتی کارگردانی سینما

تحقیق و پژوهش

ایده تا فیلمنامه مستند

فیلمنامه مستند

تبدیل فیلمنامه به فیلم

تعریف و توضیح تولید در سینمای مستند

در تمام جلسات تمرین‌هایی خواهیم داشت.


مدرس: ایمان گودرزی
دوشنبه‌ها ساعت 17 تا 19 - هشت جلسه - 225000 تومان

پرداخت شهریه و ثبت نام سطح 1
سر فصل های مستندسازی 2

     این دوره به صورت کارگاهی برگزار می‌شود و در طول دوره هر هنرجو با تعریف ایده‌ای تا انتهای دوره مرحله به مرحله یک مستند کوتاه یا نیمه بلند زیر نظر مدرس خواهد ساخت. که این دوره می‌تواند مکمل دوره‌ی 1 بوده و تمام جزئیات اجرایی یک فیلم را به هنر جو انتقال دهد.پرداخت شهریه و ثبت نام سطح 2